Akutthjelp etter åpningstid:  +47 62 45 63 00

Det er som regel bedre å forebygge enn å behandle en sykdom. Vaksinering av hund og katt er et viktig, effektivt og rimelig forebyggende tiltak mot flere infeksjonssykdommer.

Hva er vaksinasjon?

Ved vaksinering får hunden og katten tilført en ufarlig variant av den mikroorganismen (bakterie eller virus) den skal beskyttes mot. Dyret svarer på vaksinering bl.a. med å produsere antistoffer mot mikroorganismen. Dermed blir den motstandsdyktig mot sykdommen – dyret utvikler immunitet.

De fleste dyrearter mangler antistoffer ved fødselen og er derfor svært mottagelige for infeksjonssykdommer. Nyfødte dyr får tilført antistoffer fra mora gjennom råmelka. Det første levedøgnet er spesielt viktig i så måte, for da suges antistoffer svært lett opp fra tarmen. Ved å vaksinere mordyret før eller i løpet av drektighetstida, vil råmelka inneholde antistoffer mot den/de infeksjoner det vaksiners mot.

Vaksine av hund og katt: Følg et vaksinasjonsprogram

På grunnlag av kunnskap om sykdommers utbredelse, smittepress og betydning vurderer veterinæren i samråd med dyreeier hvilke vaksiner det kan være kan aktuelt å bruke og hvordan vaksinasjonsprogrammet bør legges opp. For å få best mulig effekt er det viktig å vaksinere til riktig tid i forhold til alder, drektighet og fødsel. Vaksinering av hund og katt skal bare utføres på friske dyr. For å sikre god beskyttelse over tid, er det for de fleste vaksiner nødvendig å gjenta vaksinering med jevne mellomrom.

Andre forebyggende tiltak

God hygiene, godt miljø og fullverdig fôring er av stor betydning for å redusere smittepress og øke hundens naturlige motstandskraft. Det er viktig å plukke opp avføring til hunden med en pose o.l. for å hindre at smitte spres i miljøet. Valper og kattunger bør være minst mulig i kontakt med fremmede dyr før de er vaksinert og de første 14 dagene etterpå.

Bivirkninger

Det er en viss risiko for bivirkninger ved vaksinering. Enkelte dyr kan blir litt slappe de første dagene etter vaksineringen. Det kan også danne seg en liten hevelse på injeksjonsstedet. Denne vil forsvinne etter noen dager.

Alvorlige bivirkninger forekommer imidlertid sjelden hos hund og katt. Ta kontakt med veterinær dersom spesielle forhold inntreffer etter vaksinering.

Godkjenning og kontroll av vaksiner

Alle vaksiner til bruk på dyr i Norge er godkjent av Statens legemiddelverk. Dessuten utsteder Mattilsynet brukstillatelse.